آموزشی

چه جوری واسه به دست آوردن شغل دلخواه مون یک نامه توجیهی بنویسیم؟ 

  روزمه یا CV شما آماده ی ارساله. حالا تموم کاری که باید انجام بدین، نوشتن اساسی ترین بخش خواسته تونه: نامه ی توجیهی! این سؤال خیلی از افراد جویای کاره که فرستادن نامه ی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل