تورهای گردشگری مسافری خارجی

اثر فرهنگی جهانگردی

2-6- اکوتوریسم  و فرهنگ  .  .( اثر فرهنگی جهانگردی ،تغییری است که افراد در سایه به دست آوردن فرصتهای جدید شغلی و اقتصادی دارای نقشهای جدید اجتماعی شوند )  . به دلیل آنکه محیط زیست انسان در خیلی از موارد مثل : نابودی تدریجی محیط های طبیعی ، از بین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تورهای گردشگری مسافری خارجی

سازمان گردشگری

سازمان گردشگری در بیانیه­ی مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شهرها یکی از پر بیننده­ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می­آیند که هر ساله پذیرای میلیون­ها نفر گردشگرند. مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدام­های اجتماعی و تغییرات فضایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تورهای گردشگری مسافری خارجی

ظرفیت پذیری و توسعه پایدار

3- ظرفیت پذیری و توسعه پایدار:توسعه پایدار گردشگری دارای دو بعد اصلی حفاظت از محیط زیست و منابع گردشگری و میراث فرهنگی و یک مفهوم اساسی و کلیدی «ظرفیت‌پذیری» است. این ابعاد اصولاً در چارچوب ظرفیت‌پذیری و سنجش مرزهای آن در قالب تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی‌های منسجم و یکپارچه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل