مقالات و پایان نامه ها

كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است

كامپيوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است. اكنون مي توان كل فرآيند برش وفراوري سنگهاي نرم و سخت را از طريق سيستمهاي كامپيوتري هدايت كرد. از كامپيوتر مي‌توان هم براي برنامه ريزي ماشين ها ادامه مطلب…

By 92, ago