چگونگی استخراج سنگ در جهان

 

از کشورهای عمده توليد کننده می توان ايتاليا ، کانادا ، اسپانيا ، بلژيک ، يونان ، آلمان غربی ، مجارستان ، ايران ، پرتغال ، برزيل ، آفريقای جنوبی ، يوگسلاوی ، تايوان و سوئد را نام برد در سال 1984 ميزان صادرات کل کشورهای صادر کننده سنگ های تزئينی جمعاً 9/8 ميليون تن براورد شده است که از اين مقدار حدود 6/6 ميليون تن سنگ به صورت خام ( کارنشده ) و 3/2 ميليون تن به صورت تمام يا قسمتی کار شده بوده است .
 

کشورهای اندونزی ، مالزی ، آلمان غربی ، کانادا ، بلژيک ، فنلاند ، آفريقای جنوبی، اسپانيا ، ايتاليا ، پرتغال ، اتريش ، فرانسه ، از صادر کنندگان عمده سنگ های تزئينی خام و کشورهای ايتاليا ، آفريقای جنوبی ، اسپانيا ، پرتغال ، يونان ، اردن ، تايوان ، هلند ، فرانسه ، آلمان غربی ، اتريش ، آلمان شرقی ، از صادر کنندگان عمده سنگ های تزئينی کار شده هستند .
 

وارد کنندگان عمده سنگ های خام در جهان هلند، ايتاليا ، ژاپن ، آلمان غربی ، دانمارک ، فرانسه ، بلژيک ، سوئيس ، انگلستان ، اسپانيا ، کانادا ، کره شمالی ، تايوان ، عربستان و  از وارد کنندگان عمده سنگ های کار شده می توان آلمان غربی ، عربستان ، فرانسه ، کانادا ، سوئيس ، بلژيک ژاپن ، انگلستان ، اتريش ، هلند ، دانمارک ، و آلمان شرقی را نام برد .
 

اغلب کشورهای معروف سنگ خود از يک طرف وارد کننده سنگ های خام و از طرف ديگر صادر کننده سنگ های پلاک و بريده هستند که در عرصه رقابتهای بين المللی با توجه به هزينه های حمل دو جانبه تسخير بازارها ممکن نيست مگر با حد اکثر بهره گيری از بهترين روشهای ممکن و به حد اقل رساندن هزينه های توليد در مقاطع مختلف .
 

به عنوان مثال در سال 84 کشور ايتاليا با واردات حدود 900000 تن سنگ تزئينی خام از جمله بزرگترين وارد کننده سنگ و در مقابل با صادرات حدود 201 ميليون تن سنگ ( 7/1 ميليون تن کار شده و 500000 تن تزئينی خام ) از بزرگترين صادرکنندگان سنگ دنيا بوده است .
 

کشور اسپانيا با واردات حدود 130 هزار تن سنگ تزئينی خام و صادرات 600 هزار تن سنگ (280 هزار تن خام و 320 هزار تن کارشده ) و کشور آلمان غربی با واردات حدود 600 هزار تن سنگ خام و 900 هزار تن سنگ کار شده و صادرات 1130 هزار تن سنگ خام و 40 هزار تن سنگ کار شده در سال 84 از جمله کشورهايی هستند که در همه زمينه های توليد ، صادرات و واردات فعاليت چشمگير دارند .
 

قابل ذکر است که اغلب کشورهای صنعتی که دارای توليدات بالايی از سنگ های تزئينی ساختمانی هستند در زمينه تجارت بين المللی نقش کليدی و اساسی را دارند .
 

به عنوان نمونه کشور عربستان در سال 84 حدود 900 هزار تن سنگ کار شده و 50 هزار تن سنگ خام واردات داشته است که غالباً توسط کشور ايتاليا انجام گرفته است . واردات ساير کشورهای حوزه خليج فارس اگر چه ارقام کمتری را نشان می دهد ولی در جای خود حائز اهميت است .
 

طبق آمارهای سال 1984 کشورهای ايتاليا ، اسپانيا ، آلمان غربی که کشورهای صنعتی هستند غالب بازارهای جهانی را تحت پوشش داشته اند به طوری که حدود 50 % کشورهای مصرف کننده سنگ بيشترين خريدهای خود را از ايتاليا انجام داده اند .
 

آينده صادرات سنگ های ساختمانی در ايران :

 

با بررسی کوتاهی در خصوص کيفيت عرضه سنگ اينگونه نتيجه گيری می شود که صادرات يک تن سنگ خام در صورتی که 100 دلار ارز آوری داشته باشد پس از بريدن و ساب و صيقل به ضخامت 2 سانتی متر حد اقل 200 دلار و به ضخامت 1 سانتی متر و کمتر حداقل 400 دلار ارز وارد کشور خواهد نمود .
 

قيمت‌هاي جهاني سنگ

 

در حال حاضر با توجه به امکانات موجود سالانه بيش از 150 هزار تن صادارت سنگ ساختمانی داريم که با بهبود بخشيدن سيستم توليد امکان افزایش آن ظرف  5 سال آينده به 500 هزار تن خواهد رسيد در صورتی که 50 % آن به صورت کوپ و 50 % آن به صورت بريده با کيفيت مناسب صادر گردد ارز حاصل از صادرات سنگ های ساختمانی طی برنامه 5 ساله اول به شرح زير قابل پيش بينی خواهد بود :
 

دلار 25000000 = 100 × 250000
 

دلار 75000000 = 25 × 12× 25000
 

ملاحظه می شود که در صورت تأمين امکانات لازم و توجه و برنامه ريزی در جهت توليد کيفی سنگهای ساختمانی در 5 سال آينده حد اقل سالانه 100 ميليون دلار امکان صدور خواهيم داشت .
 

سهم ايران در تجارت 50 ميليارد دلاری سنگ در جهان بسيار نا چيز است اما تحقيقات ما نشان مي‌دهد که صادرات و فروش 500 ميليون دلار سنگ که در برنامه 5 ساله دوم ايران پيش بينی شده است کاملاً امکان پذير است و حتی در مدتی کوتاهتر در ظرف 3 سال می توان به اين هدف رسيد .
 

در ابتدای برنامه اول توسعه جمعاً 800 معدن فعال در کشور داشتيم اما در پايان برنامه 1600 معدن فعال داريم . ميزان بهره برداری نيز از 40000000 تن در سال 1368 به 80 ميليون رسيده است . معادن عمدتاً در اختيار بخش دولتی بود اما امروز اکثر معادن به بخش خصوصی واگذار شده است .