نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده

طبق گزارش سال 1993 درباره صنعت سنگ جهان که از سوی societa ـ Editric     Apuana  منتشر شده و در برگيرنده بسياری از کشورهای است که مصرف سنگ آنها عملاً ه چ است مصرف سرانه جهانی سنگ اندکی کمتر از سه کيلوگرم ( دقيقاً 7/2 کيلوگرم ) است به عبارتی ديگر به ازای هر 20 نفر  يک متر مکعب سنگ با ضخامت 2 سانتی متر مصرف شده است  اين امر نشان دهنده روند رو به تزايد مصرف سرانه جهانی است که در سال 1990 ،  204 کيلوگرم به ازای هر نفر و در سال 1989  ،  203  کيلو گرم به ازای هر نفر بود از سال 1990 تا سال 1991 مصرف سرانه جهانی 5/ 12 % رشد داشته است .
 

يونان با 160 کيلو گرم مصرف سالانه در سال 1991 در رأس کشورهای مصرف کننده عمده قرار داشت . ايتاليا با مصرف سرانه 6/122 کيلو گرم در مقام بعدی جای گرفت . در بين کشورهای غير اروپايی تايوان با مصرف سرانه 6/43 کيلو گرم در مقام اول قرار داشت . ميزان مصرف سرانه اين کشور از سال 1990 تا 1991 به اندازه 603 % افزايش يافت .
 

مصرف سرانه سال 1990 خود 2 برابر مصرف سرانه سال 1989 بود . چهار کشور مصرف کننده عمده ای که در سال 1991 در بين اين گونه کشورها کمترين مصرف را اشته اند عبارت اند از آمريکا با مصرف سرانه 2/7 کيلوگرم ، برزيل با مصرف سرانه 2/3 کيلو گرم ، چين با مصرف سرانه 2/1 کيلو گرم و هندوستان با مصرف سرانه 2/0 کيلو گرم مصرف سرانه سنگ در ايالات متحده آمريکا از سال 1990 تا سال 1991 ، 1603 % کاهش يافته است که اين بيشترين کاهش سالانه در بين تمام کشورهای عمده مصرف کننده است .
 

مصرف سرانه آمريکا در سال 1991 ، 23 برابر کمتر ار مصرف سرانه يونان بود

توليد کنندگان عمده گرانيت در جهان :

 

در حال حاضر 40 % سنگهای مصرفی جهان سنگهای گرانيت است ، ايران در حدود سه ميليارد تن ذخائر سنگهای تزئينی و نما شناخته شده دارد .
 

سنگهای گرانيت به رنگهای خاکستری و طوسی ارزش آنها در جهان زياد نيست ولی سنگهای طوسی روشن که در ايران توليد می شود در اثر دگرگونی های بازار قمت های مناسبی پيدا کرده است . قيمت هر متر مکعب اين سنگ بيش از هزار دلار است اما اين نوع سنگ در ايران لکه های سياه دارد  و هر متر مکعب آن حد اکثر 300 دلار فروخته می شود .
 

هزينه حمل هر متر مکعب  سنگ از هند به ايتاليا 40رلار ، از ترکيه به ايتاليا 25 دلار و از ايران به ايتاليا در حدود 300 دلار است .
 

سهم ايتاليا در مقابل سهم جهانی چهل درصدی توليد گرانيت فقط 1609 % است . با وجود ان مناسب ترين توليدات صنعتی گرانيت در تعداد نسبتاً کمتری از کشورها تمرکز دارند . اطلاعات مربوط به سال 1988 نشان می دهد که جدا از کشورهايی که اسامی آنان در جدول قيد شده مقادير قابل ملاحظه ای گرانيت در اتحاد شوروی سابق ( 300 هزار تن ) کانادا ، ژاپن ، سوئيس و زيمبابوه ( جملگی در حدود 200 هزار تن ) و به ميزان کمتری در بلغارستان ، يوگسلاوی ، آرژانتين ( 100 هزار تن ) آنگولا ، موزامبيک، تايوان و اروگوئه توليد می شود .