انواع گرانيت

 

زمين شناسان و سنگ شناسان گرانيت را نوعي سنگ آذرين ـ نفوذي تعريف مي‌كنند كه اجزاي تشكيل دهنده اصلي آن فلدسپات ، كوارتز وميكاي سياه  و آمفيبول است . اين مواد معدني تركيب و سختي متفاوت دارند .
 

 1. گرانيت خاكستري

 

اين گرانيت شامل گرانيت، گرانوديوريت با بافت دانه اي متوسط تا دانه اي درشت است. كه قطر دانه ها تا يك سانتي متر مي رسد و رنگ آنها خاكستري روشن تا خاكستري تيره است. كاني هاي آن شامل :پلاژيو كلاز ، ارتوكلاز ، بيوتيت ، آمفيبول و كوارتز است و كاني فرعي آن زيركن مي باشد.
 

 1. گرانيت سياه

 

هورن فلس يا گرانيت سياه بافت ريز دانه ويكنواخت به رنگ مشكي دارد اگر با آندالوزيت همراه باشد هورن فلس آندولوزيت دار است. كه گرانيت نقره اي ناميده مي‌شود. كاني هاي تشكيل دهنده شامل: كورديريت كوارتز، بيوتيت مسكويت، آلبيت و كاني هاي اوپاك در داخل كروپيريت ودر متن سنگ است. همه اين كاني ها دانه ريز در حد چند ميلي متري هستند. كاني هاي فرعي شامل تورمالين، زيركن و آپاتيت مي‌باشند.
 

 1. گرانيت سبز

 

توده آذرين گابروداراي بافت دانه اي است وحدوداً شامل 45% پلاژيوكلاز و30% پيروكسن و اوژيت ، 14% كلريت و2% آمفيبول مي باشد. كاني هاي ديگر حاصل آلتراسيونند و رنگ خاكستري، خاكستري تيره تا سبز به سنگ مي بخشد كه داخل اسليت و شيستهاي ژوراسيك نفوذ كرده است.
 

خواص فيزيكي گرانيت

 

گرانيت خراب ناشدني نيست ولي مي توان گفت : كه تقريباً غير قابل دگرساني است. گرانيتها انبوهه هايي كاني شناختي اند كه خواص آنها از نوعي به نوع ديگر متفاوت است. استحكام ودوام گرانيت به سه عامل اصلي بستگي دارد :
 

 

 1. دانه بندي بلورين گرانيت كه ممكن است ريز ، متوسط يا درشت باشد.

 

 1. تركيب كاني شناختي آن كه ممكن است فلسيك ،واسطه اي يا مافيك باشد .

 

 1. ميزان تغييرات آن گرانيت ريزدانه كوارتزيتي نسبتاً جوان ، ماده مرغوب بهينه به شمار مي رود و سخت ترين نوع گرانيت است .

موارد استفاده گرانيت

گرانيت را مي توان در اندازه ها و شكل هاي مختلف بريد و در معماري مدرن در قسمتهاي مختلف ساختمان به كار برد . مثلاً در پوشش خارجي و داخلي ، پله هاي داخلي و خارجي ، پوشش كف در خارج و داخل بنا ، پوششهاي تجملي ديوارها ، بخاري هاي ديواري لوكس ، درو پنجره ها و قاب درها
 

گرانيت را همچنين مي توان در جدول خيابانها ، ستون پلها ، كانال سازي، ديوار حمال ترانشه ها ، نرده ها وموانع محافظ وديوارهاي آتشبند يادمانها  سنگ گرانيت به كار برد.
 

معيارهاي انتخاب گرانيت

 

انتخاب گرانيت به عنوان بهترين نما ناشي از خواص استثنايي آن از لحاظ مقاومت و دوام است. انتخاب گرانيت مناسب  براي استفاده اي كه براي آن درنظر گرفته ايم  كار ساده اي است. براي اين كار بايد: محل ومحيطي كه قراراست در آن گرانيت به كار رود كاملاً مطالعه شود .عوامل اصلي مؤثر در دگرساني مصالح شناسايي شوند. مانند نمك هاي رسوبي، رطوبت دائمي، باران هاي اسيدي، دودهاي مختلف و غيره، رنگ وبافت مناسب براي زيبايي مورد نظر انتخاب مي شوند .
 

عوامل قيمت

 

قيمت گرانيت به عوامل زير بستگي دارد:
 

 

 • نوع گرانيت انتخاب شده: بعضي از انواع گرانيت به خاطرشرايط استخراج وبسته به محل معدن يا دوري و نزديكي آن از كارخانه فرآوري گرانترند . به علاوه برخي گرانيتهاي نوع كوارتزي ساياتر ومقاومترند و برش آنها هزينه بيشتر مي برد .

 

 • تعداد قطعات مشابه لازم : برش يك سري مشابه قطعه سنگ با ابعاد مساوي بسيار آسانتر از برش قطعات با ابعاد متفاوت است . مسئله صرفه جويي در مقياس و به كارگيري تجهيزرات مطرح است .

 

 • شكل قطعات مورد درخواست : برش چهار گوش بسيار ساده تر است.

 

 • ميزان تغييرات و نوع پرداخت نهايي مورد سفارش : پرداخت اره اي ارزانترين پرداخت است . پرداخت حرارتي تقريباً 15% بيشتر هزينه مي برد و پرداخت مات حدوداً 20 % بيشتر هزينه دارد . هزينه پرداخت صيقلي 30% بيش از هزينه پرداخت اره اي است .

 

 • يكنواختي ورق هاي گرانيت : مي توان صفحاتي يكدست تر را انتخاب كرد اما اين كار هزينه اضافي دارد .

 

 • ضخامت دالها يا صفحات : هزينه حمل ونقل صفحات سنگ به محل نصب ، كمابيش به نسبت وزن كل سنگها به مساحت سطح بستگي دارد . از لحاظ فني هرچه گرانيت نازكتر و در نتيجه شكننده تر باشد رعايت كاليبراژ مشكل تر مي شود .

 

 • شيوه نصب مهار : شيوه نصب مهار بايد ساده . سريع باشد تا بتوان هزينه ها را پايين آورد .

پرداخت گرانيت

وقتي ورق هاي گراينت برش خورد سطح سنگها را بسته به ظاهري كه ميخواهيم به آن بدهيم بايد ماشين كاري يا به طرق ديگر پرداخت كرد.
 

پرداخت اره اي ( با برش )
 

سطحي تخت ومات بدون جلا با آثار يا خراشهاي تصادفي.
 

پرداخت چكشي
 

پرداخت با چكش بادي مجهز به قلم تيغه اي : انواع مختلف تيغه با 4 و 9 و 25 دندانه در اينچ مربع را مي توان براي به دست آوردن بافت هاي مختلف به كار برد .
 

پرداخت قلوه اي ( درشت بافت )

 

پرداخت با بافت درشت براي خارج از ساختمان كه با فرآيند ضربه مانند ، از چكش هاي مخصوص يا قلم زدن با ماشين به دست مي آيد .
 

پرداخت ماسه اي

 

با پرداخت زمخت از طريق پاشيدن ماسه يا سايش مواد ساينده بسته به نوع گرانيت سطوح متفاوتي از لحاظ زبري و خلل و فرج به دست مي آيد .
 

پرداخت حرارتي ( با شعله )

 

پرداخت زبر حاصل از سوزاندن سطح گرانيت با شعله مكانيكي  كه سبب سوخته شدن ضخامت نازكي از كاني هاي سنگ مي شود .پستي وبلندي و زبري اين نوع پرداخت بسته به نوع گرانيت متفاوت است
 

پرداخت نيمه صيقلي
 

پرداخت ساب لطيف و نيمه صيقلي فاقد حالت براق .
 

پرداخت صيقلي
 

سطح صاف براق ( آيينه مانند ) كه رنگ تمام عيار و بافت كاني شناختي گرانيت را نمايان مي سازد .